Starlet DC faciliteert ‘papierloos’ werken voor huisartsen

Gaven huisartsen in Noord-Holland Noord voorheen een papieren formulier mee aan de patiënt voor bloedafname, sinds deze week  kunnen zij dat digitaal regelen. Met een paar klikken voert de huisarts het gewenste bloedonderzoek in en in een paar tellen staat de aanvraag in het systeem van Starlet Diagnostisch Centrum. Patiënten die naar een priklocatie komen, hoeven alleen maar een legitimatiebewijs mee te nemen. Voor patiënten die Starlet DC thuis bezoekt, wordt het bloedonderzoek meteen in de planning opgenomen.

Het nieuwe, beveiligde aanvraagsysteem werkt in het voordeel van alle partijen. Patiënten kunnen het formulier niet meer kwijtraken. Huisartsen kunnen efficiënter werken, omdat ze bijvoorbeeld de tien meest aangevraagde onderzoeken meteen op het scherm zien.

Bloedafnamemedewerkers die de digitale aanvraag van de huisarts opzoeken aan de hand van de patiëntlegitimatie, zien meteen hoeveel buizen ze moeten afnemen. Door de barcode op de buisjes te scannen, koppelen ze het materiaal meteen aan de onderzoeksaanvraag.

Unieke koppeling met routesysteem voor thuisbezoek
Bloedafnamemedewerkers die patiënten thuis bezoeken, vinden de snelste en slimste weg naar hun volgende adres via een uniek routesysteem. Met de introductie van de nieuwe digitale bloedafnameaanvraag heeft Starlet DC ook dit routesysteem uitgebreid.

Door de barcode op de buizen al bij de mensen thuis te scannen, wordt de onderzoeks aanvraag nu meteen in gang gezet. Komen de buizen op het lab aan, dan kan het materiaal meteen voor analyse worden aangeboden. Starlet DC is het eerste diagnostisch centrum in Nederland dat dit mogelijk maakt.

Zes maanden getest
De digitale aanvraag bloedafname is het tweede grote ICT-traject dat Starlet DC in 2017 heeft afgerond. Eerder dit jaar introduceerde het diagnostisch centrum al de vingerprikmethode. Bij deze methode analyseert een laboratoriumcomputer op handformaat een druppel bloed, op basis waarvan de trombosedienst kan bepalen of patiënten hun medicatie moeten aanpassen.