Tarieven en vergoedingen

Moet u binnenkort voor bloedafname of ander onderzoek bij Starlet zijn? Of komt u regelmatig op een locatie voor de trombosedienst? Op deze pagina’s leest u alle informatie over kosten en vergoedingen.

Goed om te weten

Onderzoeken op aanvraag van een eerstelijns zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts of verloskundige, worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Wél vallen ze onder uw eigen risico. Starlet stuurt de factuur naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering verrekent uw zorgverzekeraar de kosten met u. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd voor ziektekosten, dan ontvangt u zelf van ons de factuur.

Op de factuur worden ordertarief en laboratoriumbepalingen apart in rekening gebracht. Maar wat betekent dit eigenlijk?

In het ordertarief worden alle kosten voor de administratie verrekenend, plus de kosten voor de afnamematerialen. Denk daarbij aan de naald, buizen en de pleister bijvoorbeeld. 

Met laboratoriumbepalingen bedoelen we de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Dat kan variëren van een onderzoek naar een infectiewaarde tot bepalen om wat voor soort urineweginfectie het gaat, om zomaar twee voorbeelden te noemen. Voor een complete diagnose zijn vaak meerdere waardes en onderzoeken van belang. Daarom staat er bijna altijd meer dan één bepaling op de factuur. Als er vervolgonderzoek wordt gedaan, kan het aantal bepalingen anders zijn dan op het aanvraagformulier staat. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een uitslag afwijkend is. De kosten van dit vervolgonderzoek worden opgeteld bij het eerste onderzoek en staan apart vermeld op uw rekening.